در اولین مجمع عمومی رقم خورد انتخاب اولین هیأت مدیره انجمن حبوبات ایران
13 دسامبر, 2020 0

اولین دوره انتخابات هیات رئیسه انجمن حبوبات ایران با حضور حداکثری فعالان این حوزه برگزار و هیأت مدیره و بازرس انجمن با رأی اعضاء انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار  جهان اقتصاد، اولین مجمع عمومی انجمن حبوبات ایران که با سخنان علی سلیمانی نماینده و کارشناس ارشد معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران شروع شد، هیات رئیسه جلسه انتخاب و مطابق قانون تشکل‌های زیر مجموعه اتاق بازرگانی مراحل بعدی انجام شد.

پس از انتخاب هیات رییسه جلسه، رئیس و دیگر اعضای اداره کننده جلسه سخنانی کوتاه در خصوص اتفاقات بزرگی که با تأسیس این انجمن در حوزه تولید و تجارت حبوبات رقم خواهد خورد، اهمیت تشکل‌گرایی و نقش تشکل‌ها برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و در نهایت الزام مشارکت جمعی همه فعالان این حوزه در پیشبرد اهداف انجمن، سخن گفتند و همچنین از  زحمات ارشاد طالبی و دیگر افرادی که زحمات و تلاش‌های ایشان طی قریب به ۲ سال منجر به تاسیس انجمن شد قدردانی شد.

در ادامه این جلسه بندهای اساسنامه از سوی نماینده معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و بعضا اعمال اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها می‌توان به زمان فعالیت یک دوره هیات رئیسه، حق عضویت و ورودیه انجمن اشاره کرد.

پس از اساسنامه نوبت به انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات رئیسه ۷ نفره و بازرس اصلی و علی‌البدل انجمن رسید.

برای حضور در این انتخابات ۱۴ نفر برای هیات رئیسه و ۳ نفر برای پذیرش مسولیت بازرس نامزد شدند که حامد شیرپور، رشید خلیل اکبر، ناصر مرادی، توحید حسن زاده، داود لپه چی، برهان حیدری، محمدرضا زارع، داود رنگی، خلیل تنها، حمیدرضا اسکندری، ابراهیم عمرانی، مصطفی فرجمندی، محمدتقی باروتی و محمود خیاط زاده، نامزدهای حضور در هیأت رئیسه بودند.

همچنین سه نفر از اعصای انجمن ارشاد طالبی، نوید بداقی و فرشاد حیدری برای بر عهده گرفتن مسولیت بازرس نامزد شدند.

پس از آن هر کدام از نامزدهای هیات رئیسه و بازرس دقیقه‌ای خود را معرفی و اجمالا هدف خود از ححضور در هیات رییسه را تشریح کردند.

در ادامه اعضای حاضر آراء خود را تحریر و پس از جمع آوری برگه‌های رای با نظارت نماینده معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران شمارش آراء آغاز شد و در نهایت حمیدرضا اسکندری، مصطفی فرجمندی، داود لپه چی، ابراهیم عمرانی، ناصر مرادی، محمدرضا زارع و داود رنگی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و توحید حسن زاده و خلیل تنها به عنوان دو عضو علی‌البدل انتخاب شدتد. همچنین ارشاد طالبی با کسب بیشترین رای به عنوان بازرس اصلی و فرشاد حیدری به عنوان‌بازرس علی البدل انتخاب شدند.

بنابراین گزارش در نشستی پس از برگزاری اولین مجمع انجمن حبوبات ایران اعضای هیات رئیسه و بازرس منتخب گردهم آمدند تا با تعیین سمت ترکیب نهایی هیات مدیره را معرفی کنند.

بر این اساس داود لپه‌چی به عنوان رئیس هیأت مدیره، حمید اسکندری و ناصر مرادی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و  مصطفی فرجمندی به عنوان خزانه دار و ابراهیم عمرانی، داود رنگی و محمدرضا زارع به عنوان اعضای هیأت مدیره قبول مسؤلیت کردند.

نظر بدهید